Брандиране и поддръжка на Facebook страница за Боду СОД

Фейсбук страницата на Боду СОД е рекламен канал, чрез който фирмата цели повишаване на своята разпознаваемост и промотиране на услугите, които извършва в областта на физическата и техническата охрана. В изпълнение на заложените стремежи, нашите дейности намират израз в създаването на атрактивно съдържание с прецизно подбрана информация със стойност за читателите на страницата, осъществяване на директен контакт с тях и получаване на обратна връзка за имиджа на фирмата. Фейсбук страницата има роля в допълнителната обществена популяризация на Боду СОД, привличане на читатели и към уеб сайта на фирмата, пораждане и поддържане на техния интерес.

Боду СОД | Охранителна дейност | Facebook кампании | 2013

Посетете уеб сайта

Брандиране и поддръжка на Facebook страница за Боду СОД

 

 

Разгледай проекти, реализирани за този клиент: