Дигитален маркетинг за Start-ups: две лекции от Боян

Дигитален маркетинг за Start-ups - две лекции от Боян

Техническият ни мениджър Боян Янков проведе две лекции пред различни аудитории относно предприемачеството и маркетинг инструментите, чрез които иновативни проекти могат да бъдат успешно реализирани.

Първият семинар беше на тема „Life as an Entrepreneur. Boyan’s story. Marketing techniques and ideas for Start-up Companies. Customer development model.“ и се състоя на 6 април в Sofia Tech Park. Лекцията бе част от обучението, базирано на най-старата и утвърдена програма на JA Bulgaria, по технологично предприемачество „Учебна компания” към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Целта на обучението е младите предприемачи да развиват лидерски качества, умения за вземане на решения, водене на преговори, организиране, управление на времето и др.

Боян презентира пред над 15 души, които научиха повече за най-актуалните дигитални стратегии, които популяризират бизнеса и го превръщат в печеливш. Практическите съвети бяха насочени към умелото използване на имейл маркетинга и на платформи като Google Analytics, Google AdWords и Etarget. Боян даде и лични примери с успешни проекти, които е развил. Техническият ни мениджър разказа за пътя на развитие на Web Motion и стратегиите, благодарение на които клиентите ни продължават да се увеличават. Младите предприемачи, от своя страна, представиха бизнес проектите си, които бяха посветени на различни идеи – от развиване на платформа за лесен контакт със спедиторски фирми до създаване на инсталация за колективно събиране на отпадъци в жилищни сгради. По време на възникналата дискусия, обучаващите споделиха, че преди не са се занимавали с предприемачество и че биха искали да развият бизнеса си в България.

Дигитален маркетинг за Start-ups - две лекции от Боян

Marketing for Start-ups – channels, techniques, customers“ бе темата на лекцията на Боян като част от курса [Star]preneurship, който в рамките на 45 академични часа запознава обучаемите с ментори практици, които проследяват развитието и реализирането на Start-up проекти. По време на презентацията в Software University, Боян запозна участниците, както с психологията на потребителя и с процеса на взимане на решение за покупка, така и с най-успешните начини за използване на различни дигитални инструменти като създаване и популяризиране на целева страница, използване на маркетинг похвати в социалните мрежи и др. Младите програмисти с ентусиазъм представиха проектите си, които бяха насочени към лесни за използване и изключително полезни мобилни апликации, разнообразни уеб платформи и др.

Тъй като лекциите се възприеха с изключителен интерес заради практическата си насоченост и добрите примери за реализиране на иновативни проекти, очакваме Боян да продължи да води дискусии по теми, свързани с предприемачеството и Start-up.