Дизайн и фронтенд на онлайн игра

Примерен проект

Дизайн и фронтенд на онлайн игра