Европейска асоциация по невроендокринология

С настоящата референция удостоверяваме, че фирма Уеб Моушън ООД изпълни качествено и в срок задълженията си по договор за изработка на уеб сайт, от 23.07.2013г. Предмет на договора бе изработката на уеб сайт за 16-тия конгрес на Европейската асоциация по невроендокринология, http://enea2014.com/, който да представи атрактивно конгреса и страната- домакин, както и да предостави възможности за регистриране на участие, резервиране на хотел и лесно обновяване на информацията.

Като организатори на конгреса сме изключително доволни от визията и функционалността на сайта. Имаме намерение да продължим сътрудничеството си с Уеб Моушън ООД и по други проекти, свързани с информираност и публичност, организиране на презенации и онлайн реклама.

Препоръчваме Уеб Моушън ООД като отговорен и лоялен партньор, на който можете да се доверите за разнообразни дейности, свързани с популяризация, презентации и реклама.

Димо Зънзов