Facebook маркетинг – обучение за Алимар Клима

Обучението, което проведохме за управление на страници в социалната мрежа, беше ориентирано към целите на клиентите ни от Алимар Клима и спомогна за оптимизиране на цялостната дигитална стратегия на фирмата.

Facebook маркетинг - обучение за Алимар Клима

Обсъдихме в детайли темата относно Как да управляваме успешно корпоративната Facebook страница” и успяхме да разгледаме подробно ключови техники за спечелване вниманието и доверието на потребителите в най-масовата социална мрежа.

Алимар Клима се доверяват на услугите ни в сферата на дигиталния маркетинг от повече от 3 години и затова успяхме да проследим и анализиране комуникацията през социалните мрежи и промяната на нагласите на потребителите преди и сега. Маркетинговият ни мениджър Ива Мишева даде конкретни практически насоки чрез актуални и “работещи” примери за поддържане на интереса на клиенти.

 

Facebook маркетинг - обучение за Алимар Клима

Опознавайки тактиките зa разбиране на потребителското поведение и използване на Facebook в полза на бизнеса, служителите на Алимар Клима вече могат самостоятелно да стимулират ефективна комуникация и да привличат интереса на нови клиенти посредством социалните мрежи. Екипът се запозна и със спецификите при използване на конкретни ключови думи и задаване на подходящи социални сигнали, за да може да подпомага класирането на уеб сайта си на предни позиции в търсачките.

Трейнингът и умелото усвояване на наученото от служителите в Алимар Клима веднага дадоха резултат – ангажираността към Facebook страницата се увеличава с всеки изминал ден.