Институт за български език

Бих искала да изразя искрените си благодарности за оказаното съдействие от страна на фирма “Уеб Моушън” ООД за организацията и провеждането на езиковата игра на Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” “Играй с думите”, която е част от кампанията на Института под мотото “Написаното остава. Пиши правилно!”.

Високо оценяваме оказаната от сътрудниците на фирмата подкрепа и им благодарим за творческото мислене, ентусиазма, коректността, съобразителността и търпението към нашите изисквания и навременни реакции.

От свое име и от името на колегите си се надявам да продължим ползотворното си сътрудничество и в бъдеще.

проф. д-р Светла Коева