Институт за български език

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин” изразява благодарност на представляваната от Вас фирма Уеб Моушън ООД за безупречното изпълнение на задачите по договора за изграждане на страницата на Института.

Надяваме се ползотворното сътрудничество на Института с фирма Уеб Моушън да продължи и в бъдеще.

проф. д-р Светла Коева