Изработка на платформа за онлайн обучения за JP International Aviation Security Ltd