Изработка на уеб сайт за Български национален корпус

Създадохме уеб сайт за Български национален корпус, който обединява няколко електронни корпуса, разработени в Института за български език към БАН от сътрудниците в Секцията по компютърна лингвистика и Секцията за българска лексикология и лексикография. Материалите в него отразяват състоянието на българския език от средата на XX в. до днес. Изработихме уеб сайта, така че потребителите да могат да изтеглят безплатно административен, научен, публицистичен, художествен, научно-популярен и разговорен речник. Сред останалите функции на платформата е и интегрираната търсачка, показваща онлайн значенията на думите в българския език, както и конкретни примери за тяхната употреба. Информацията в корпуса непрекъснато се обогатява като промените се актуализират и в уеб сайта, а достъпът до него е свободен.

Институт за български език | НПО и държавни институции | Изработка на уеб сайт | 2015

Функционалности:
CMS Допълнителна езикова версия Слайдер

Посетете уеб сайта

macbook-dcl-bncipad-and-iphone

Клиентите за нас

Институт за български език

проф. д-р Светла Коева

Високо оценяваме оказаната от сътрудниците на фирмата подкрепа и им благодарим за творческото мислене, ентусиазма, коректността, съобразителността и търпението към нашите изисквания и навременни реакции. От свое име и от името на колегите си се надявам да продължим ползотворното си сътрудничество и в бъдеще.

Вижте цялата референция

Клиентите за нас

Институт за български език

проф. д-р Светла Коева

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин” изразява благодарност на представляваната от Вас фирма Уеб Моушън ООД за безупречното изпълнение на задачите по договора за изграждане на страницата на Института.
Надяваме се ползотворното сътрудничество на Института с фирма Уеб Моушън да продължи и в бъдеще.

Вижте цялата референция

Разгледай проекти, реализирани за този клиент: