Facebook игра „Езикови приключения на Грийни“

Организирахме образователна игра във Facebook страницата “Езикови справки”, която ни бе възложена от Института за български език при БАН по повод празнуването на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Нейното предназначение бе да стимулира употребата на книжовен български език и да провокира подобряване на езиковата култура по забавен и нестандартен начин.
Така създадохме сюжета за “Езиковите приключения на Грийни”. Нейният герой – извънземното Грийни – се сблъска с редица недоразумения от езиково естество в комуникацията си с местните жители, тъй като програмата му за автоматичен превод работеше само с книжовен български език. Участниците в играта имаха за цел да помогнат за решаването на езиковите казуси, с което да съдействат на Грийни в установяването на комуникация с местните жители.

Институт за български език | НПО и държавни институции | Facebook кампании | 2015

Посетете уеб сайта

Facebook game for the Institute for Bulgarian Language

Клиентите за нас

Институт за български език

проф. д-р Светла Коева

Високо оценяваме оказаната от сътрудниците на фирмата подкрепа и им благодарим за творческото мислене, ентусиазма, коректността, съобразителността и търпението към нашите изисквания и навременни реакции. От свое име и от името на колегите си се надявам да продължим ползотворното си сътрудничество и в бъдеще.

Вижте цялата референция

Клиентите за нас

Институт за български език

проф. д-р Светла Коева

Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин” изразява благодарност на представляваната от Вас фирма Уеб Моушън ООД за безупречното изпълнение на задачите по договора за изграждане на страницата на Института.
Надяваме се ползотворното сътрудничество на Института с фирма Уеб Моушън да продължи и в бъдеще.

Вижте цялата референция

Разгледай проекти, реализирани за този клиент: