Поддръжка на уеб сайт на Боду СОД

Уеб сайтът на Боду СОД е информационен източник за настоящи клиенти и средство за привличане на бъдещи с интерес в областта на физическата и техническата охрана. Основни акценти в съдържанието на сайта са предлаганите услуги и текущи събития, свързани с дейността на фирмата. Възложена ни бе задачата за цялостното му поддържане в представителен и актуален вид. Дейности, извършвани от нас, са своевременното създаване, развитие и публикуване на съдържание, което да посрещне нуждите на български и чуждестранни посетители и да привлече техния интерес. Постигнато е допълнително популяризиране на това съдържание в различни канали с цел привличане на още по-голяма аудитория.

Боду СОД | Охранителна дейност | Поддръжка на уеб сайт | 2013

Посетете уеб сайта

Поддръжка на уеб сайт на Боду СОД

Разгледай проекти, реализирани за този клиент: