Подкрепихме конференцията за компютърна лингвистика

На 9.09.2016 ще се проведе второто издание на международната научна конференция “Компютърната лингвистика в България” (Computational Linguistics in Bulgaria – CLIB)., която Web Motion подкрепя като бронзов спонсор.

CLiB

В програмата на CLIB 2016 са включени презентации на научни разработки от областта на компютърната лингвистика, обработката на естествения език и езиковите технологии.

Организатори на конференцията са нашите клиенти от Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ). С екипа на ИБЕ от години си партнираме в изграждането на онлайн присъствие и популяризирането на кампании за насърчаване на езиковата грамотност.

Очаквайте скоро ново предизвикателство от кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“