Аутсорсинг

При разработката на уеб базиран софтуер и мобилни приложения предлагаме различни модели за управление на проектите и за ценообразуване:

  • Fixed price – модел с фиксирана цена, подходящ за проекти, при които всички изисквания са предварително ясни в детайли. Ценообразуването е според предварително одобрена оферта за целия проект.
  • Time and materials – модел, при който се заплаща според обема свършена работа. Най-подходящ е когато точният обхват на работата не е предварително ясен или се очакват промени в изискванията. Ценообразуването е на човекочас.
  • Dedicated team – на разположение на клиента се делегира определен екип от програмисти и проектен мениджър, които работят единствено по неговия проект. Подходящ е за дългосрочни стратегически IT проекти. Ценообразуването е на човекочас, според предвидения екип. Екипът е изцяло отдаден на работата по проекта и по тази причина е напълно наясно с бизнес целите и постига максимални резултати. Проектният мениджър осигурява правилното разпределение на задачите в екипа и спазването на договорените срокове.

Ако нямате задание за разработка и техническа спецификация за Вашия проект, можем да Ви консултираме и да съдействаме за неговото създаване. Заданието и спецификацията са необходими на нашия екип, за да може да остойности проекта и да предостави оферта.  Прочетете повече за приложенията, които разработваме тук .

 


Time & materials




Dedicated team





Fixed price




Agile projects