Изработка на уеб сайтове

Имаме богат опит в уеб дизайна и разработката на уеб сайтове, онлайн магазини и софтуерни уеб приложения. За да отговорим на разнообразните нужди на бизнеса, работим с всички популярни системи за управление на съдържание (WordPress, Magento, OpenCart, Drupal и др.), както и по специфично задание на клиента (custom web development). Прилагаме съвременните уеб технологии в полза на бизнес целите, като следваме утвъдените световни стандарти за уеб разработка и актуалните тенденции в уеб дизайна. Вярваме, че успешният уеб проект се гради на добре дефинирани маркетингови цели, подкрепени от сериозно технологично решение. Затова се стараем да подхождаме цялостно при изработката на уеб сайтове и да постигаме синергия в съвместната работа с клиента.

Технологии за уеб разработка:

Платформи за управление на съдържанието:

Платформи за управление на съдържанието

Процес на изработка на уеб сайт

  • Консултиране – на среща с клиента уточняваме целите на проекта, помагаме в изготвянето на уеб стратегия, след което изготвяме оферта и задание за изработка.
  • Дизайн – създаваме уникална графична концепция на уеб сайта. Стремим се тя да подчертава фирмената идентичност, но най-вече да пасне с изискванията на клиента.
  • Програмиране – разработваме функционалностите на уеб сайта и системата за управление на съдържанието.
  • Въвеждане на съдържание в сайта – публикуваме предоставената от клиента информация (текстове, изображения, видео и др.)
  • Тестване – тестваме уеб сайта за грешки – както по време на разработката, така и цялостно, след неговото завършване.
  • Инсталиране на уеб сайта в интернет – конфигурираме хостинг акаунт, настройваме собствен домейн и електронна поща и публикуваме сайта в интернет.


Изработка на уеб сайт

Разработваме ефективни уеб сайтове със системи за управление на съдържанието и адаптивен (responsive) дизайн, съобразени със световните стандарти.


Поддръжка на уеб сайт

Грижим се за поддръжката и актуализацията на сайтове, разработени на различни платформи и от различни изпълнители.Копирайтинг

Създаваме атрактивни текстове за уеб сайтове, блогове и разнообразни рекламни канали. Предлагаме коректорски услуги и превод на чужди езици.Одит на уеб сайт

Анализираме представянето на уеб сайтовете, спрямо утвърдените критерии за достъпност и използваемост, програмен код, оптимизация за търсачки и популярност в интернет.UI/UX консултации

Хостинг и домейн

Предлагаме регистрация на домейн име и поддръжка на уеб хостинг акаунти.