Мобилни и уеб приложения

Разработваме уеб базиран софтуер, мобилни приложения  и иновативни уеб приложения. Имаме опит с Machine learning и Data mining, 2D и 3D графика, разпознаване на лица, съхранение и обработка на данни в Cloud и други. Някои от проектите, в които участваме са спечелили редица награди за технологична иновация  – Visagismile.com, Rebel.dental. Освен в проектирането и разработката на приложенията, което е основната ни дейност, можем да съдействаме и за изграждането на онлайн бизнес модел, за провеждане на статистически проучвания и създаване на научни публикации за иновацията, търсене на финансиране, интернет маркетинг.  

В зависимост от бизнес процесът, който нашите клиенти искат да автоматизират, или услугите, които искат да предоставят, избираме най-подходящата технология и платформа за разработка на приложения. Уеб приложенията, които разработваме на JavaScript, Angular, BootStrap, HTML5, CSS3 и PHP бекенд работят в браузъра при всякакви платформи, като се адаптират според размера на екрана.

 

Многоплатформените хибридни мобилни приложения, които разработваме на JavaScript, Phonegap и Angular могат да се инсталират на множество платформи, като Android, iOS и Windows Phone. Разработваме и нейтив мобилни приложения на Java и Android Studio.

 

При разработката на уеб базиран софтуер и мобилни приложения предлагаме различни модели за управление на проектите и за ценообразуване: Fixed price, Time and materials, Dedicated team


Уеб базиран софтуер
Мобилни приложения

Консултиране
Партньорство за иновативни проекти