Сертификати

Google AdWords

Certificate Google AdWords - Boyan Yankov

adwords certificate boyan 2016-07-12
Сертификат Google AdWords Ива Мишева

Google Map Maker

Сертификат Google Map Maker Боян Янков

Сертификат Google Map Maker Ива Мишева

Google AdSense

Сертификат Google AdSense Боян Янков